استخدام شرکت خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارس

آزمون استخدام شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارس به اطلاع میرسانیم،نتایج آزمون استخدامی اعلام گردید.

ارسال دیدگاه