استخدام شرکت پالایش نفت اصفهان

آزمون استخدام شرکت پالایش نفت اصفهان، آزمونی جهت ورود متقاضیان کار در (شرکت های نفتی، پتروشیمی و…) است. شرکت پالایش نفت اصفهان نیز به عنوان یکی از شرکت های نفتی و پتروشیمی، جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق این آزمون انجام می‌دهد. متقاضیان محترم استخدام در شرکت پالایش نفت اصفهان می‌توانند تمامی اخبار و آگهی‌ها و اطلاعیه‌های استخدامی مورد نیاز خود را از طریق این صفحه پیگیری نمایند.

ارسال دیدگاه