استخدام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

داوطلبان محترم آزمون استخدامی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا ویژه سیکل ترکیبی نیروگاه خرم آباد جهت آگاهی از نتیجه آزمون روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ و ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ به وب سایت مرکز آموزش های تخصصی قسمت آزمونهای استخدامی مراجعه نمایند

ارسال دیدگاه