استخدام شرکت پارس سویچ

آزمون استخدام شرکت پارس سویچ، آزمونی جهت ورود متقاضیان کار در (شرکت های نفتی، پتروشیمی، فولاد، سازمان دولتی، وزارتخانه و…) است. شرکت پارس سویچ نیز به عنوان یکی از (شرکت های نفتی، پتروشیمی، فولاد، سازمان دولتی، وزارتخانه و…)، جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق این آزمون انجام می‌دهد. متقاضیان محترم استخدام در شرکت پارس سویچ می‌توانند تمامی اخبار و آگهی‌ها و اطلاعیه‌های استخدامی مورد نیاز خود را از طریق این صفحه پیگیری نمایند.

ارسال دیدگاه